System wayfinding’owe Miasta Sopotu

Zespół 

główny projektant ⟶ Adam Świerżewski
projektanci ⟶ Adam Świerżewski, Anastasia Vrublevská, Adam Ignaciuk, Marek Kruczkowski, Ada Pawlikowska
koordynacja projektu ⟶ Marcin Fijołek

Klient

Miasto Sopot

Zadanie

Zostaliśmy zaproszeni do projektu, który jest marzeniem każdej grupy projektowej. Naszym zadaniem było zaprojektowanie nowego, kompleksowego systemu informacji przestrzennej dla Miasta Sopotu. Wszystkie fazy projektu trwały ponad 3 lata. Byliśmy odpowiedzialni za całość założeń projektowych, prototypowanie, opracowanie odpowiednich form oraz za przygotowanie projektu do wdrożenia.

 

 

 

Kolorystyka ⟶

Wybór kolorów dedykowanych dla opracowania SIM Sopot jest inspirowany kolorystyką Zatoki Gdańskiej. Ma być charakterystycznym, ale jednocześnie nie narzucającym się zestawem barw, dającym paletę odpowiednich kontrastów.

 

 

 

W skład zestawu wchodzi siedem kolorów. Sześć z nich ma charakterystykę dopełniającą się, jeden jest kolorem wyróżnień.

 

 

 

Typografia ⟶

Liternictwo występujące w przestrzeni publicznej jest istotnym elementem budującym wizualny kształt oraz charakter miasta. Spójność i konsekwencja projektowa, zachowanie jednego kroju pisma w obrębie Systemu Informacji Miejskiej są kluczowe w tworzeniu nowoczesnego wizerunku miejsca.

Użyty w systemie krój musi spełniać kilka podstawowych warunków. Krój taki powinien:
• nawiązywać do historii, architektury oraz charakteru danego miasta;
• być zaprojektowany pod kątem dużej czytelności;
• być ekonomiczny (nie powinien być krojem zbyt szerokim lub posiadać wąskie odmiany, np. Condensed);
• zawierać wszystkie niezbędne glify oraz dobrze skonstruowane polskie znaki diakrytyczne.

 

 

Dla zapewnienia spójności systemu SIM Sopot została wybrana jednorodna typografia. 

Wybór zestawu typograficznego został poprzedzony wnikliwą analizą krojów pism stosowanych w podobnych systemach w miastach sąsiedzkich, analizą układów literniczych  stosowanych w szyldach, elewacjach budynków, gazetach  sopockich  XIX i XX w.  

Dedykowaną SIM Sopot rodziną krojów pisma jest FF Quadraat Sans. Zestaw został pierwotnie zaprojektowany w 1997 roku. Aktualna wersja została dodatkowo poprawiona w roku 2011. Twórcą projektu jest holenderski typograf Fred Smeijers – zdobywca Gerrit Noordzij Prize, autor książek o typografii, nauczyciel.

 

 

 

 

Ikonografia, mapy 

Dla ujednolicenia wszystkich składowych SIM Sopot zaprojektowany został całościowy zestaw elementów graficznych. Inspiracją projektową były kształty pochodzące ze sposobu kreślenia przypisanej systemowi typografii. W skład zestawu wchodzą ikony oraz oraz mapy.

 

Forma 

Kolejnym istotnym elementem SIM Sopot jest wygląd nośników. Wszystkie tablice, słupy, pylony mają spójną formę, która wprowadza w tkankę miejską porządek połączony z unikalnym charakterem projektu dedykowanego miastu Sopot. Zadaniem asygnowanych nośników jest wtopienie się w otoczenie (tablice, słupy), z jednoczesnym zbudowaniem punktów orientacji w przestrzeni, tu taką rolę mają pełnić pylony informacyjne z mapą.

 

 

Architektura i wzornictwo Sopotu nie ma jednolitego charakteru, dlatego inspiracją do głównych założeń projektowych w procesie kształtowania form przestrzennych było skojarzenie najbardziej uniwersalne i jednocześnie wszechobecne w mieście – wiatr / siła wiatru.

 

Manual, standardy Dla zachowanie właściwego, jednorodnego procesu wdrożenia systemu zostały opracowane kompleksowe zasady i wytyczne.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!